Język Hiszpański

Język Hiszpański

Poziomy nauczania:

 1. Poziom A1 (Elemental)
 2. Poziom A2 (Básico)
 3. Poziom B1(Intermedio)
 4. Poziom B2 (Avanzado)
 5. Poziom C1 (Superior)
 6. Poziom C2 (Perfeccionamiento)

W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. kurs:

 • standardowy: 2 x 90 min/tyg.
 • special: 1 x 120 min/tyg.
 • konwersacyjny
 • przygotowawczy do egzaminów DELE A1, DELE A1 dla uczniów, DELE A2, DELE B1, DELE A2/B1 dla uczniów, DELE B2, DELE C1, DELE C2
 • dla dzieci
 • indywidualny

Dodatkowe informacje dotyczące proponowanych kursów znajdą Państwo w pliku: Pobierz cennik

Metoda nauczania:

Własna, oparta na praktycznym podejściu do języka. Poza gramatyką koncentrujemy się również na rozwijaniu zdolności komunikacyjnych. Oprócz standardowych metod nauczania prowadzimy lekcje tematyczne oraz część słuchową i konwersacyjną zajęć. Nasze zajęcia urozmaicamy wykorzystując różnorodne pomoce dydaktyczne, m.in. opowiadania, gry językowe, czasopisma, materiały multimedialne. W toku nauczania przeprowadzamy kwartalne testy sprawdzające, a na koniec każdego semestru słuchacze otrzymują opisowe wyniki sprawności językowych. Umożliwia to sprawne kontrolowanie postępów w nauce. Dodatkowo oferujemy także bezpłatne konsultacje z lektorem. Na koniec roku uczniowie otrzymują dyplomy ukończenia kursu.