Polityka prywatności

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych oraz cookies

Administratorem danych osobowych jest
Lindbergh – Szkoła Językowa
ul. Leśna 3, 55-080 Krzeptów,
świadcząca usługi
ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław
tel: +48 71 360 95 68
web: www.lindbergh.pl
e-mail: biuro@lindbergh.pl

Przetwarzanie danych

Dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie do realizacji uzasadnionego interesu administratora, w szczególności, w celu:

 zawarcia i wykonania umowy.
 marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora.
 ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z umową.

Pozyskiwanie danych

Administrator Danych Osobowych pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób zainteresowanych usługą, a także za pośrednictwem serwisu, poprzez wypełnienie przez użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości.

Odbiorcy danych

Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom niezwiązanym z realizacją usług. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom, w szczególności, w celu kontaktu telefonicznego, korzystania z systemu mailingowego, systemu do fakturowania, biuru rachunkowemu oraz lektorom prowadzący zajęcia – w celu realizacji usług.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Zasady gromadzenia danych

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji usług.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Na każdym etapie przetwarzania danych mają Państwo szereg uprawnień pozwalających na uzyskanie dostępu do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. W przypadku chęci skorzystania przez osobę uprawnioną z przysługujących jej praw, jako podmiotu danych osobowych, należy się skontaktować z Administratorem Danych Osobowych bezpośrednio, za pośrednictwem poczty, lub pod adresem e-mail: biuro@lindbergh.pl. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma także prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pliki cookies

 Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies, tzw. ciasteczka stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celach: tworzenia statystyk oraz określania profilu użytkownika.

 W ramach Serwisu stosowane są, w szczególności, cookies sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami strona tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
przeglądarki. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia..

 Przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Serwisem reklamodawców oraz partnerów. Zaleca się w tym zakresie przeczytanie polityki ochrony prywatności, przede wszystkim, Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.